Archief

Nog ruim 1 op 5 fietst zonder licht

In Wateringen en Kwintsheul is bij 21% van de fietsers de verlichting niet in orde, of zelfs helemaal niet aanwezig. Dit is een lichte verbetering met vorig jaar, toen 24% van de fietsers geen verlichting voerde. Deze cijfers zijn afkomstig van de buurtpreventie Wateringen en de Heulse buurtpreventie.

Beide burgerorganisaties voeren momenteel bij het korten van de dagen voor het vierde achtereenvolgende jaar de actie 'fietsverlichting'. Vrijdag werd op drie locaties in Wateringen en Kwintsheul van ruim 300 passerende fietsers de verlichting gecontroleerd.

De fietsers van wie de verlichting in orde was, kregen van de Buurtpreventie een leuke attentie. Politie Haaglanden heeft aangekondigd om in deze periode controles op fietsverlichting uit te voeren. Het standaardtarief van een bekeuring is € 35.

Categorieen:
Wateringen Algemeen