Archief

Meldpunt vergunningenleed van LPF

LPF-Westland start met een meldpunt vergunningenleed. Via de website www.vergunningenleedwestland.nl kunnen inwoners onregelmatigheden en/of problemen melden rondom een vergunningaanvraag of vergunningverlening.

De fractie van de LPF is de laatste jaren vaak benaderd door inwoners met de meest uiteenlopende zaken omtrent de vergunningenverlening. Of dat nu voor evenementen, bouwvergunningen, kapvergunningen, wijzigen van het bestemmingsplan was, vaak werd er tegen problemen aangelopen die soms niet te verklaren waren of ogenschijnlijk op een eenvoudige wijze opgelost hadden kunnen worden.

Dit heeft bij de LPF-fractie de vraag opgeworpen of dit steeds om incidenten gaat, of dat er meer aan de hand is. De nieuwe website is bedoeld om problemen waar mensen tegenaan lopen met de vergunningverlening te inventariseren en hierover een verslag aan te bieden aan de raad of het college van B en W.

Dit meldpunt is echter niet bedoeld als een tweede meldpunt leefomgeving, zo stelt de LPF met nadruk. Het meldpunt leefomgeving is ervoor bedoeld om alle ongemakken in de onmiddellijke leefomgeving door te geven.

Categorieen:
Westland Algemeen