Archief

Geen extra subsidie Dario Fo

Cultuurinstelling Dario Fo krijgt van de gemeente Westland geen extra subsidie van € 202.000. Dit is tegen 1.00 uur in de nacht van dinsdag op woensdag door de gemeenteraad besloten, na een sessie die om 21.30 uur was begonnen.

Van de 35 uitgebrachte stemmen waren er 18 tegen en 17 voor een gewijzigd voorstel van het college van B en W om het bedrag van twee ton te reserveren om in een aantoonbare noodsituatie te worden ingezet. De tegenstemmers waren de leden van de fracties van CDA, LPF, VVD, ChristenUnie-SGP en D66.

Diverse woordvoerders wezen er op, dat het de laatste weken in de publieke discussie ging over het al dan niet omvallen van Dario Fo. In feite ging het om het oplossen van een zich aftekenend exploitatietekort over 2010, dat de solvabiliteit van de instelling beneden een volgens deskundigen gewenst niveau zou brengen.

Het college van B en W nam rond middernacht min of meer een amendement over van de fracties van Gemeentebelang Westland en Progressief Westland, dat werd ondersteund door Westland Verstandig.

De raadsvergadering in 's-Gravenzande werd bijgewoond door ruim 200 mensen die als medewerker, vrijwilliger of bewonderaar betrokken zijn bij Dario Fo. Er waren acht insprekers, die allen een lans braken voor extra subsidie. Jongeren van Dario Fo hadden dinsdagmiddag ruim 3.400 handtekeningen overhandigd aan burgemeester Van der Tak.