Archief

Behandeling rapport Unicum uitgesteld

De bespreking in de deelraad van Hoek van Holland van het rapport van de Rekenkamer Rotterdam over het bouwplan Unicum is uitgesteld. De reden is, dat het college van B en W van Rotterdam besloten heeft een integriteitsonderzoek in te stellen.

In het eind september gepresenteerde rapport had de Rekenkamer het college al geadviseerd om een dergelijk onderzoek in te stellen. Het genoemde rapport is in de afgelopen maanden opgesteld op verzoek van de Hoekse deelraad, omdat er vraagtekens waren opgekomen over de besluitvorming rond het bouwplan.

Het bouwplan Unicum aan Zee zou aanvankelijk circa 45 woningen omvatten, maar uiteindelijk kwam er een woontoren van 22 verdiepingen met circa 90 woningen van de tekentafel. Dit zou allemaal nodig zijn geweest vanwege de financiële haalbaarheid.

Ten onrechte heeft de Hoekse deelraad vijf jaar geleden geen inzage in die financiën gekregen. Of dit gebaseerd was op een verkeerde beoordeling van de positie van de deelraad of dat dit bewust bij de raad is weggehouden, is nog onduidelijk.