Archief

Verbazing over plan sluiting Hoekse bibliotheek

Het Rotterdamse voornemen om in 2013 de bibliotheek in Hoek van Holland te sluiten, heeft grote vraagtekens opgeroepen bij de fractie van de VVD in de Hoekse deelraad. De Rotterdamse bibliotheek wil het grote aantal kleine vestigingen bundelen tot zes grote vestigingen, waarbij die van Hoek van Holland tot de afvallers behoort.De VVD vraagt de portefeuillehouder Welzijn, of deze de mening deelt dat sluiting van de lokale vestiging voor de inwoners van Hoek van Holland als een ordinaire bezuiniging overkomt, die niet te verkopen is, aangezien de vestigingen in Rotterdam voor de Hoekse inwoners veel te ver weg zijn.Gewezen wordt onder meer op de afhankelijkheid van ouderen en zieken voor hun boeken en op het feit dat jongeren van de bibliotheek gebruik maken bij het volgen van hun studie. Verder is de bibliotheek voor inwoners die het niet al te breed hebben, de belangrijkste plek om de krant of een tijdschrift te kunnen lezen.De VVD-fractie wil weten, welke acties de portefeuillehouder gaat ondernemen om de sluiting in Hoek van Holland te voorkomen.