Archief

Natuurmonumenten tegen Blankenburgtunnel

Natuurmonumenten wil dat de Blankenburgtunnel van de tekentafel verdwijnt. Volgens directeur Jan-Jaap de Graeff vormt deze tunnel een ernstige bedreiging voor natuur, landschap en cultuurhistorie in Midden-Delfland. Zo moet er onder meer een fly-over komen die een aansluiting vormt met de A20. Deze weg gaat met een bocht door de polder heen waardoor de weidevogels in het gebied worden verjaagd. De aanleg van het alternatief, de Oranjetunnel, spaart volgens de organisatie het unieke landschap van Midden-Delfland.

De Graeff is van mening dat er op de ouderwetse manier is gewerkt en alleen naar het verkeerstechnische aspect is gekeken, en minder naar de ruimtelijke belangen en leefbaarheid. Hij vraagt zich dan ook af of de Blankenburgtunnel als reële optie overeind was gebleven als men hier meer rekening mee had gehouden. Hij roept de overheid dan ook op om een integraal plan voor ruimte en mobiliteit voor de regio te maken.