Archief

'Hoogheemraadschap sloopt natuur'

In het natuurgebied Kapittelduinen ten zuiden van Ter Heijde is afgelopen week door medewerkers van het Hoogheemraadschap Delfland op grote schaal duindoorn gerooid. Dat meldt gemeenteraadslid Ulbe Spaans (Progressief Westland) in vragen aan het college van B en W.

Spaans stelt, dat duindoorns beschermd zijn binnen de zogeheten Natura 2000-aanwijzing. Door de verwijdering zou een broed- en leefgebied van onder meer veel vogelsoorten zijn vernietigd. Bij navraag ter plaatse bleek, dat er geen vergunning voor deze werkzaamheden kon worden overgelegd. De werkzaamheden zijn dan ook stilgelegd door de provincie Zuid-Holland.

Maar volgens Spaans was op dat moment het kwaad al geschied en bleek dat de totale omvang van deze kaalslag ongeveer 2 hectare zeldzaam natuurgebied betrof. Hij merkt verder op, dat "hoewel ons college hiervoor geen verantwoordelijkheid heeft, er wel Westlandse natuur verloren is gegaan".

Progressief Westland wil weten of het college in overleg zal treden met de provincie en het hoogheemraadschap om een procedure af te spreken, opdat dergelijke fouten in de toekomst worden voorkomen. Ook vraagt Spaans of het college bij genoemde instanties om compensatie gaat verzoeken voor deze schade aan de Westlandse natuur.

Categorieen:
Monster Westland Algemeen