Archief

'Stop met chemische onkruidbestrijding'

De raadsfractie van Westland Verstandig vindt dat de gemeente niet langer chemische middelen moet laten gebruiken om onkruid te bestrijden. Zij heeft hierover vragen gesteld aan het college van B en W naar aanleiding van de recente bestrijdingsoperatie, waarbij het ingeschakelde bedrijf het onkruid heeft bestreden met het middel Roundup.

De uitwerking van dit middel, met als werkzame stof het giftige glyfosaat, is niet alleen te merken op de plaatsen waar het is toegepast, maar ook het oppervlaktewater kan erdoor verontreinigd raken, aldus de fractie.

Westland Verstandig wijst er op, dat het huidige college, in zijn onlangs gepubliceerde werkprogramma, duurzaamheid en verantwoordelijk maatschappelijk ondernemen hoog in het vaandel heeft staan. De vraag is, of de gemeente een beleidsplan heeft om te komen tot een milieuvriendelijke aanpak van bestrijding van onkruid en andere ongewenste plantengroei.

In dit verband pleit de fractie voor een gecertificeerd duurzaam beheer van de openbare terreinen met de zogenaamde Barometer Duurzaam Terreinbeheer. De gemeente zou daarbij een voorbeeld moeten geven door voortaan alleen nog gecertificeerde bedrijven in te schakelen.

Categorieen:
Westland Algemeen