Archief

Vragen over 'Oude Raadhuis' Naaldwijk

De raadsfractie van LPF Westland wil weten wat de voornaamste reden van het college van B en W is om het Oude Raadhuis op het Wilhelminaplein in Naaldwijk af te stoten. Dit voornemen staat in het onlangs gepresenteerde

collegewerkprogramma voor de komende jaren.

Als het monumentale pand inderdaad wordt afgestoten, moet volgens de LPF worden voorkomen, dat het een verkeerde bestemming krijgt. Daarom pleit de fractie ervoor de mogelijkheid te onderzoeken om het pand onder te brengen bij Vereniging Hendrick de Keyser.

Deze landelijk actieve organisatie koopt en beheert historische panden, waarbij de oorspronkelijke eigenaar het recht van eerste koop kan vastleggen. Ook bijvoorbeeld het Heilig Geesthofje in Naaldwijk en De Nederhof is Honselersdijk zijn in het bezit van genoemde vereniging.