Archief

Subsidie voor knotbomen

Agrariërs en bewoners van het landelijk gebied in Zuid-Holland kunnen tot 29 oktober subsidie aanvragen voor de aanschaf van knotbomen en beschermmateriaal. De bedoeling is dat men een boomsoort aanplant die karakteristiek is voor de regio. De subsidie is maximaal 50 procent van de aanschafwaarde.

De subsidie wordt gegeven in het kader van de regeling Aanleg Kleine Landschapselementen (KLE). Deze regeling wordt gefinancierd door de provincie Zuid-Holland en uitgevoerd door Landschapsbeheer Zuid-Holland. De aanplant van knotbomen wordt alleen nog vergoed in het veenweidegebied en in kleipolders. In Midden-Delfland is de knot-es een bekende knotboom.

Informatie over de subsidiemogelijkheden kunnen worden ingewonnen bij Landschapsbeheer Zuid-Holland via info@zh.landschapsbeheer.nl of op telefoonnummer 0182-683666.