Archief

Centrale databank voor bloemen- en plantensector

Om consumenten en professionele gebruikers te stimuleren meer sierteeltproducten te gebruiken, wordt door de bloemen- en plantensector een centrale databank opgezet. De sectorcommissie Bloemkwekerijproducten van het Productschap Tuinbouw heeft voor de periode 2010 t/m 2012 een bedrag van 235.500 euro beschikbaar gesteld om het project op te zetten.

Met het initiatief wordt orde gebracht in de bestaande databanken, waar het vaak schort aan kwaliteit en volledige informatie. Er word geen nieuwe databank aangemaakt, maar van het beschikbaar gestelde bedrag wordt het grootste gedeelte gebruikt om de bestaande Plantscope-databank van de Vaste Keuringscommissie uit te breiden.

Categorieen:
Algemeen