Archief

Tijdelijke hoogtelimiet aan Schorsmos in Monster

De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft woensdag bepaald dat er voorlopig geen derde bouwlaag mag worden aangebracht op de woningen aan de Schorsmos 1 tot en met 16 in Monster. Verder is aan de gemeente Westland opgedragen om binnen drie maanden een afweging te maken tussen de belangen van bewoners en omwonenden. Die afweging moet onder meer worden gemaakt aan de hand van een zogeheten bezonningsstudie.

Het gaat om een bizarre situatie. Op grond van het oorspronkelijke bestemmingsplan waren in de Schorsmos woningen met wel vier bouwlagen toegestaan. De gemeente had echter in het verleden in notariële aktes bij de aankoop van woningen laten opnemen, dat er maar twee bouwlagen mochten zijn.

Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad een wijziging van het bestemmingsplan goedgekeurd, waarin de limiet van vier bouwlagen werd verlaagd naar drie bouwlagen. Een aantal bewoners ging daartegen in beroep, omdat zij het als een verhoging beschouwden in vergelijking met de limiet van twee bouwlagen in hun notariële aktes.

Inmiddels is, mét bouwvergunning, op drie woningen aan de Schorsmos een derde woonlaag aangebracht. De Raad van State wil dus nu een pas op de plaats en eist alsnog een deugdelijke afweging van de belangen van de diverse bewoners.

Categorieen:
Monster Westland Algemeen