Archief

Gemeentebelang wil eerder cameratoezicht in De Lier

GemeenteBelang Westland vindt dat er eigenlijk per direct cameratoezicht zou moeten worden toegepast in de Lierse Hoofdstraat en omgeving. In schriftelijke vragen wordt burgemeester Van der Tak gevraagd of hij, in afwachting van vast cameratoezicht, mogelijkheden ziet voor het inzetten van mobiel cameratoezicht, zoals eerder al is toegepast in het centrum van Monster.

De fractieleden Keizer en De Wit haken met hun vragen in op de reactie die voorzitter Zijlstra van de Lierse winkeliersvereniging heeft gegeven in een interview met de WOS naar aanleiding van de overval op een juwelier. Zijlstra zei daarin, dat de winkeliers gaan sparen voor cameratoezicht en dat invoering daarvan nog wel 2 tot 3 jaar op zich zou laten wachten.

Gemeentebelang Westland stelt, dat het succes van cameratoezicht in de kernen Naaldwijk en Wateringen inmiddels is bewezen. Tegenstanders zijn medestanders geworden, aldus De Wit en Keizer. Zij vinden dat de vorm van cameratoezicht in de kernen gelijk moet zijn, zowel de technische als de financiële aspecten. Verder willen zij weten of Van Der Tak hun mening deelt, dat cameratoezicht niet alleen in het belang van de winkeliers is, maar ook in het belang van het winkelend publiek.