Archief

Financiële positie Dario Fo nog onduidelijk

De gemeenteraad van Westland raakt niet uitgepraat over Dario Fo. In een drie uur durende extra vergadering op dinsdagavond besloot de raad om over twee weken nog eens anderhalf uur uit te trekken voor het politieke beraad over het verzoek om financiële steun dat de kunstinstelling heeft ingediend.

Tijdens de raadsvergadering van vorige week was de teneur in de betogen van veel fracties, dat Dario Fo de hand komt ophouden om vervolgens, afhankelijk van de uitkomst, de broekriem aan te halen. Dinsdagavond konden de raadsleden rechtstreeks vragen stellen aan twee vertegenwoordigers van Dario Fo.

Directeur Wilma Sekrève bestreed de veronderstelling dat Dario Fo nog niet heeft bezuinigd. Met het schrappen van voorstellingen, het uitstel van diverse projecten (waaronder het vervolg op de Kromme Jongens-musical) en het ontslag van drie vaste medewerkers zou al voor circa 250.000 euro bezuinigd zijn.

Toch bestaat er binnen een groot deel van de raad de voorkeur dat Dario Fo het resterende tekort van dit jaar bestrijdt uit het eigen vermogen. Op verzoek van de fractie van Gemeentebelang Westland zal de kunstinstelling volgende week een op te maken balans per 30 september j.l. inleveren.

Categorieen:
Westland Algemeen