Archief

Westland Verstandig pikt sloop ISW niet

De raadsfractie van Westland Verstandig voelt zich door het college van B en W met een kluitje in het riet gestuurd. Volgens de fractie zijn de antwoorden op vragen over de voorgenomen sloop van de ISW-locatie Tiendweg en het gebruik van het Rabobankpand aan de Verdilaan onvolledig en deels feitelijk onjuist.

Medio september heeft Westland Verstandig erop gewezen, dat een deel van de ISW-gebouwen in gebruik is bij derden en ook dat er geen concrete bouwplannen voor het betreffende perceel zijn. De fractie vindt dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft en pas mag slopen, als direct daarna nieuwbouw kan plaatsvinden, omdat er anders wederom een kale plek binnen een kern ontstaat.

Toen Westland Verstandig op 13 september schriftelijke vragen indiende, zat op de Rabobank aan de Verdilaan op ieder raam een poster waarop te lezen viel, dat leegstandbeheerder Camelot delen van dit gebouw wenste te verhuren. Ook is het de fractie bekend, dat de gebruikers van de ISW-locatie zijn benaderd om te verhuizen naar het Rabogebouw.

Naar aanleiding van de vragen zijn op of direct na 13 september de posters van de ramen verwijderd en is blijkbaar Camelot duidelijk gemaakt dat geen verhuur kon plaatsvinden. Westland Verstandig wil weten of het college deze lezing van de feiten deelt en waarom daarvan geen melding is gemaakt in het antwoord van 7 oktober j.l.

De fractie wil nu van het college precies weten, welke afspraken met Camelot zijn gemaakt over verhuur van leegstaande gebouwen in het Westland en welke locaties aan Camelot in beheer zijn gegeven. Zij vraagt om beantwoording van de vragen ruim voor 1 november, de aangekondigde sloopdatum van ISW Tiendweg.

Categorieen:
Westland Algemeen