Archief

Verbazing over sluiting boksschool Heenweg

De raadsfractie Westland Verstandig wil weten of het college van B en W bereid is op korte termijn actie te ondernemen om het op jongeren gerichte boksproject in Heenweg weer op te starten. De fractie toont zich zeer verbaasd over het stoppen van dit project. Dit zou het gevolg zijn van het beëindigen van een subsidieregeling door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.

De fractie wijst er op, dat het project mede werd gedragen door de gemeente en dat hierbij ook werd samengewerkt met het jeugd- en jongerenwerk van Welzijn e25. Onder leiding van Arie Verkade en Leen van der Hoven werd in Heenweg het échte jeugdwerk gedaan, aldus Westland Verstandig.

De partij is van mening dat het project een belangrijke maatschappelijke bijdrage levert tegen relatief lage kosten, aangezien de school gebruik maakt van een gymzaal van de gemeente. Westland Verstandig vraagt het college om te kijken wat voor financiële middelen er nodig zijn om de boksschool open te houden.

Categorieen:
Westland Algemeen