Archief

Twee maanden verkeershinder op Madeweg

Automobilisten moeten tot eind november rekening houden met ernstige verkeershinder op de Madeweg en de Casembrootlaan in Monster. Dit in verband met de aanleg van een zware rioolpersleiding tussen Poeldijk en Monster. Om het verkeer zo min mogelijk te hinderen, wordt zowel overdag als in de nacht gewerkt.

Tijdens de werkzaamheden wordt zoveel mogelijk met rijbaanversmallingen, verkeersregelaars en stoplichten gewerkt, maar het is onvermijdelijk om de Madeweg enkele keren volledig af te sluiten om de veiligheid van de weggebruikers en wegwerkers te waarborgen.

Categorieen:
Monster Poeldijk Algemeen