Archief

Sloop ISW Tiendweg start in november

Bij het voormalige ISW-complex aan de Tiendweg in Naaldwijk zal op 1 november de sloper op de stoep staan. De gemeente Westland ziet geen perspectief voor tijdelijk gebruik van deze gebouwen. De toekomstige gebruikswaarde is nihil en de huurinkomst is eveneens nihil, zo staat in de beantwoording van schriftelijke vragen van het raadslid Duijsens van Westland Verstandig.

Het ISW-complex wordt momenteel bewaakt door leegstandsbeheerder Camelot. Dit om verpaupering en brandstichting tegen te gaan. Camelot voert ook de bewaking uit van het voormalige Rabobankkantoor aan de Verdilaan. De veronderstelling van Duijsens dat Camelot daar ruimten zou gaan verhuren aan derden, berust volgens burgemeester Van der Tak op een misverstand.