Archief

Braakliggend terrein mag tijdelijke natuur worden

In schriftelijke vragen aan het college van B en W stelt Progressief Westland dat in de regio veel stukken grond braak liggen in afwachting van bebouwing. Om te voorkomen dat het terrein het domein wordt van bijzondere planten of dieren, waardoor de ontwikkeling vertraagd raakt of zelfs komt te vervallen, wordt het terrein vaak zodanig bewerkt dat er geen groen op groeit.

Volgens Progressief Westland kan een verbod op het verwijderen van het groen makkelijk voorkomen worden door een ontheffing van de Flora- en Faunawet af te geven die door het ministerie van Landbouw, Natuur en Volksgezondheid mogelijk is gemaakt. Door deze regeling krijgt de natuur tijdelijk ruim baan, maar zodra de bebouwing, begint kan het groen zonder vertraging toch verwijderd worden. De partij vraagt aan het college of het van deze ontheffing weet en of deze ook in het Westland ingevoerd kan worden.

Categorieen:
Westland Algemeen