Archief

Veel vragen over steunverzoek Dario Fo

De gemeenteraad van Westland heeft heel veel vragen over het voorstel van het college van B en W om een extra bedrag van 202.000 euro te schenken aan Dario Fo. Dit bleek dinsdagavond bij een zogeheten Informatief Beraad. Dario Fo kampt met forse tegenvallers aan de inkomstenkant, waar tegenover naar verhouding hoge vaste kosten staan.Diverse fracties zeiden de indruk te hebben, dat Dario Fo eerst de gemeente om extra geld vraagt, alvorens zelf serieus aan de gang te gaan met kostenbesparingen. De organisatie afficheert zich als 'Ondernemers in de kunst' , maar vertoont volgens enkele sprekers een lijdzame houding als het gaat om de financiële huishouding. Wethouder Weverling werd het vuur na aan de schenen gelegd.In een ingelaste vergadering wordt volgende week dinsdag de informatieronde voortgezet. Er zijn nog tientallen vragen niet aan de orde gekomen, doordat vergaderingvoorzitter Duijsens een limiet van 3 vragen per spreker had bepaald. Sommige woordvoerders gaven aan, dat zij wel 10 tot 15 vragen op hun lijstje hadden staan.In het eerste uur van de vergadering van komende dinsdag kan ook van gedachten worden gewisseld met een afvaardiging van Dario Fo.

Categorieen:
Westland Algemeen