Archief

Raad wil leren van "dossier gemeentehuis"

De gemeenteraad van Westland wil unaniem, dat er een onderzoek wordt ingesteld naar de communicatie en besluitvorming in de afgelopen zes jaar met betrekking tot een nieuw gemeentehuis. De raad hoopt via dat onderzoek leer- en verbeterpunten op te doen met het oog op de nieuw op te zetten procedure voor een gemeentehuis.

De in het afgelopen weekeinde door LPF Westland aangekondigde motie werd door bijna alle partijen mede-ondertekend. De fractie van ChristenUnie-SGP tekende niet mee, maar stemde wel vóór. Fractievoorzitter Koolstra merkte op, dat hij als eerste een suggestie in deze richting had gedaan, maar dat de andere fracties daar eertijds niet op waren ingegaan.

De opzet van het onderzoek zal worden bepaald door een voorbereidingscommissie, die zal bestaan uit de acht fractievoorzitters van de gemeenteraad van Westland.

Categorieen:
Westland Algemeen