Archief

'Gijzeling biljartvereniging The Old Counters'

De raadsfractie van Gemeentebelang Westland bepleit alsnog een tijdelijke vergunning voor biljartvereniging The Old Counters voor huisvesting in het pand aan de 's-Gravenzandseweg 6 in Wateringen. De biljartvereniging wil vertrekken uit de Vliethof, omdat zij ontevreden is over de dienstverlening van de uitbater van de Vliethof, de omstandigheden waarin moet worden gebiljart en het gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden van uren.

De gemeente heeft de verhuizing onlangs tegengehouden, omdat deze in strijd zou zijn met het bestemmingsplan 'Zwethove'. In schriftelijke vragen aan het college van B en W zegt Gemeentebelang Westland dit vreemd te vinden, omdat wel medewerking is verleend aan het vestigen van een handbalschool op het zelfde adres. Daarbij geldt een tijdelijke ontheffing tot 16 maart 2014.

De biljartvereniging zou deze periode (nog 3,5 jaar) willen gebruiken ter overbrugging van een mogelijke vestiging in de Pieter van der Plasschool. Toenmalig wethouder Van der Stee heeft volgens The Old Counters vorig jaar toezeggingen gedaan voor een mogelijk onderkomen aldaar.

Tot slot wordt in de gemeentelijke brief van 16 augustus vermeld, dat door een vertrek van de The Old Counters uit de Vliethof de exploitant hoogstwaarschijnlijk het biljartcentrum zal moeten sluiten, waardoor 6 andere biljartverenigingen dakloos zouden worden. "Gaat dit niet erg lijken op gijzeling van een vereniging?", vraag Gemeentebelang Westland zich af.