Archief

Pas slopen als nieuwbouw zeker is

In de kernen van Westland mag niet worden gesloopt voordat er daadwerkelijk zicht is op nieuwbouw. Dat is de opvatting van Westland Verstandig, die het college van B en W heeft gevraagd in de bestemmingsplannen die betrekking hebben op de kernen van Westland een dergelijk voorschrift op te nemen.

Westland Verstandig ergert zich aan de vele kale plekken in of bij de Westlandse dorpskernen. De partij wijst op de situatie in Naaldwijk, Honselersdijk, Poeldijk, Monster, Ter Heijde, De Lier en 's-Gravenzande. hebben daar onder te lijden. "Wij vinden dat bebouwing de hoogste prioriteit heeft. Zo denken wij ook aan huisvesting voor senioren en starters. Zo kan de leefbaarheid van de kernen op peil gehouden worden en mogelijk zelfs verbeterd."

Westland Verstandig is van oordeel dat gezien de bij burgers ervaren problemen rond de kaalslag in de diverse kernen, er met de grootste spoed voorschriften moeten worden opgenomen in (kern)bestemmingsplannen,waarin criteria voor het al of niet verlenen van een sloopvergunning staan. Met name moet de eis gesteld worden dat acceptabele nieuwbouw behoudens bijzondere omstandigheden direct na de sloop moet worden gerealiseerd.