Archief

Endeldijk 3 voorlopig niet gesloopt

Het karakteristieke pand aan Endeldijk 3 in Honselersdijk wordt voorlopig niet gesloopt. Gemeente Westland wil eerst onderzoeken of behoud van de woning als gemeentelijk monument wenselijk is.

Dit blijkt uit antwoorden van het college van B en W op vragen van de fracties van Progressief Westland en Westland Verstandig in de gemeenteraad. Beide partijen maken zich zorgen over een eventueel verdwijnen van het pand. Ze vinden dat daarmee niet alleen een historisch pand verdwijnt, maar ook een woning aan de woningvoorraad wordt onttrokken.

Het college laat weten dat in afwachting van het onderzoek naar de monumentale status van de woning de sloopaanvraag is ingetrokken. Argumenten voor behoud of sloop zullen worden gewogen in lijn met het nog op te stellen Centrumvisie Honselersdijk, aldus het college dat zegt formeel niets te weten van uitbreidingsplannen van Koornneef Albert Heijn.