Archief

Westland: bezuinigen zonder ontslagen

Het college van B en W van de gemeente Westland ziet zich genoodzaakt de komende jaren aanzienlijk te bezuiningen, maar denkt dat dit zonder gedwongen ontslagen kan worden uitgevoerd. Verder wil het college de stijging van de woonlasten voor de inwoners in de pas laten lopen met hooguit het inflatiepercentage.

Deze aspecten komen naar voren in het donderdagavond gepresenteerde collegewerkprogramma voor de periode 2010-2014. Dit collegewerkprogramma is een uitwerking van het coalitieakkoord dat de raadsfracties van GemeenteBelang Westland, CDA en Westland Verstandig na de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart hebben opgesteld.

Uiterlijk 1 januari 2016 zou een centrale huisvesting voor de gemeentelijke organisatie gerealiseerd moeten zijn. Om de tijd tot de opening van een nieuw gemeentehuis te overbruggen, zal voor 5 jaar gebruik worden gemaakt van het Rabo-kantoor in Naaldwijk. Hierdoor wordt afstoten van de locaties De Lier, Monster en het griffiegebouw in Naaldwijk mogelijk.

Zoals gezegd, zijn gedwongen ontslagen in dit kader niet aan de orde, aldus het college. Wel is het een doelstelling dat de omvang van ingehuurde medewerkers wordt afgebouwd tot maximaal 15% van de begrote loonsom in 2014.