Archief

Vinetaduin deels afgegraven voor zandhagedis

Het Vinetaduin bij Hoek van Holland wordt geschikt gemaakt als leefgebied voor de zandhagedis. Om dit te bereiken graaft de stichting Het Zuid-Hollands Landschap een halve hectare vergraste duinen tot het blanke zand af.

De zandhagedis is dit jaar op enkele honderden meters van het Vinetaduin, onderdeel van het Natura 2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen, waargenomen. Het dier heeft kaal zand nodig om zich op te kunnen warmen en hun eieren in af te kunnen zetten. Maar beschutting in de directe omgeving van het kale zand is ook belangrijk.

Het afgraven van het vergraste gebied is een zorgvuldig geplande klus. Plekken waar bedreigde diersoorten voorkomen, worden met rust gelaten. "We verwijderen het gras over een lange strook die soms breed en soms smal is. Zo ontstaat een gevarieerd duinlandschap waar de zandhagedis zich thuis zal voelen," zegt Niek Koppelaar, assistent-regiohoofd bij Het Zuid-Hollands Landschap.

De afgegraven grond wordt gebruikt om bunkeropeningen in het gebied af te sluiten. In de bunkers overwinteren vleermuizen, die nogal eens verstoord worden door mensen die zich tegen de regels in toegang verschaffen tot het militair erfgoed. Het Vinetaduin is niet vrij toegankelijk. Het natuurherstelproject wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van vijf lokale Rabobanken.