Archief

Keurmerken voor WoonZorgCentra

Vier WoonZorgCentra van Zorginstellingen Pieter van Foreest hebben donderdag een kwaliteitskeurmerk gekregen. De medewerkers van Duinhof in Ter Heijde aan Zee ontvingen het Gouden Keurmerk van de Stichting Perspekt, die van De Opmaat in Monster, Triangel in De Lier en De Witte Brug in Poeldijk het Zilveren Keurmerk.

Stichting Perspekt houdt zich bezig met de kwaliteitsverbetering van organisaties binnen de zorgsector en beoordeelt regelmatig het kwaliteitsbeleid. Zo wordt er gekeken vanuit cliëntperspectief naar o.a. klanttevredenheid, informatievoorziening, klachtenregeling en vanuit

kwaliteitsontwikkeling naar o.a. verslaglegging, waardering door medewerkers, het kwaliteitssysteem en het beleid. Ook wordt er gesproken met cliënten, medewerkers en vrijwilligers.

Zorginstellingen Pieter van Foreest is verheugd met de score. Inmiddels beschikken alle verpleeghuizen en WoonZorgCentra van Pieter van Foreest over een zilveren of gouden keurmerk.