Archief

Gemeenten worden 1,2 miljard gekort

De gemeenten in Nederland krijgen te maken met een algemene korting van 1,2 miljard euro. Dat blijkt uit het regeerakkoord van het nieuw te vormen kabinet Rutte/Verhagen. Daarnaast liggen er voor 400 miljoen euro aan efficiency-kortingen in het verschiet voor nieuw uit te voeren taken.tt De korting op de algemene uitkering is lager dan verwacht. Gemeenten hielden er rekening mee 1,7 miljard euro minder te krijgen uit het gemeentefonds. Toch is de VNG, de koepelorganisatie van gemeenten kritisch, omdat het regeerakkoord korting op korting stapelt.

Zo worden de jeugdzorg en de vorming van regionale uitvoeringsdiensten met respectievelijk 300 en 100 miljoen euro gekort. Ook zijn er korting op specifieke uitkeringen als de wet werk en bijstand en de WSW.

Enerzijds is de Vereniging van Nederlandse Gemeenten verheugd dat het rijk meer taken richting gemeenten wil decentraliseren, anderzijds vreest men dat de financiƫle middelen die daarvoor worden toegekend niet toereikend zijn. 'Zonder de bijbehorende middelen en ruimte, zal dat de slagkracht van de gemeenten aantasten', aldus de VNG, die daarover snel met het kabinet rond de tafel zegt te willen.

Categorieen:
Algemeen