Archief

Budget starterslening bijna op

Het budget dat de gemeente Westland beschikbaar heeft voor leningen voor starters op de woningmarkt is bijna op. Er kunnen nog maar enkele leningen worden verstrekt. Met een dergelijke lening wordt het voor starters eenvoudiger een huis te kopen.

In mei van dit jaar liet het ministerie van VROM weten dat er geen rijksgeld meer was voor startersleningen. Die werden voor de helft uit het VROM-startersfonds gefinancierd en voor de helft uit gemeentelijke middelen. De gemeente Westland besloot in mei daarom de kosten van de leningen volledig voor haar rekening te nemen.

Zolang het budget dit toelaat, zal de gemeente aanvraagformulieren meegeven aan starters. Maar dat is geen garantie dat ook werkelijk een lening wordt gegeven. Vooralsnog is er nog geen zekerheid over een eventueel vervolg van de starterslening. Zodra er meer duidelijkheid is zal dit worden gecommuniceerd.

Categorieen:
Westland Algemeen