Archief

Zorgen om wildgroei Jakobskruiskruid

Een veehouder aan de Kwakelweg in Maasland heeft bij de gemeente Midden-Delfland zijn beklag gedaan over het in zijn ogen slecht onderhouden van de bermen van polderwegen. Zijn wrevel geldt met name het welig tieren van het giftige Jakobskruiskruid. Verspreiding van deze plant kan dodelijk zijn als weidedieren dit kruid binnenkrijgen via kuilgras en hooi.

In een reactie stelt de gemeente Midden-Delfland dat zij een van de partijen is die verantwoordelijk zijn voor het maaibeheer in het buitengebied. Ook het Hoogheemraadschap, Rijkswaterstaat, de Provincie en Groenservice Zuid-Holland zijn verantwoordelijk voor het maaibeheer.

De gemeente zegt te doen wat redelijkerwijs in haar vermogen ligt om verspreiding van het Jakobskruiskruid te beperken. Dat is echter niet altijd en overal te garanderen, gezien de sterke verspreiding van de soort, aldus Midden-Delfland.