Archief

Oproep tot behoud pand aan Endeldijk

De fractie van Progressief Westland wil dat de gemeente geen toestemming verleent om het pand Endeldijk 3 in Honselersdijk te slopen. Progressief Westland vindt dat dit gebouw van belangrijke cultuurhistorische waarde is.

Aanleiding voor de schriftelijke vragen is de gepubliceerde aanvraag van een sloopvergunning. Deze zou tot gevolg hebben dat er steeds minder overblijft van de historie in Honselersdijk. Progressief Westland wijst op de eerdere sloop van panden aan de Dijkstraat 93 tot 95 en 97 tot 99.

De fractie wijst erop dat het college zou komen met een beleid ten aanzien van bescherming van de cultuurhistorie. Het pand, dat vlakbij de Rehoboth-kerk staat, is gebouwd in 1864 en is volgens Progressief Westland zeer beeldbepalend.

Bovendien zou het momenteel dichtgetimmerde pand een woonbestemming hebben, waardoor het niet zonder meer aan de woningvoorraad onttrokken mag worden.