Archief

Vervangende huisvesting bewoners asbestboerderij

Van de elf gedupeerde bewoners van de asbestboerderij in Schipluiden zijn inmiddels zes personen definitief gehuisvest in een huurwoning, of zal dat nog deze maand gebeuren, zo heeft de gemeente Midden-Delfland bekend gemaakt.

Eén persoon zal gebruik maken van de urgentieprocedure om elders in de regio gehuisvest te worden. Met vier personen is de plaatselijke woningcorporatie in gesprek om tot een snelle permanente oplossing te komen. De sociale dienst van Midden-Delfland bekijkt per individueel geval of financiële ondersteuning nodig is. In twee gevallen is dit inmiddels gebeurd.

Het met asbest besmette terrein Abtswoude 52 is in opdracht van de gemeente zodanig gestabiliseerd dat het risico van vervlieging van niet-hechtgebonden asbest is geminimaliseerd. Het is nu aan de eigenaar om het terrein volledig asbestveilig te maken. Tot die tijd blijft het gebied afgesloten en is het verboden het terrein te betreden.