Archief

Gezamenlijk CO2-onderzoek van de baan

Er wordt door CO2-leverancier OCAP een punt gezet achter het samen met LTO Noord Glaskracht in gang gezette onderzoek naar de leveringscapaciteit van CO2. Hiertoe heeft OCAP besloten nadat LTO had laten weten partij te blijven in juridische procedure die aangesloten leden voeren tegen OCAP.

Aangezien niet uit te sluiten valt dat de uitkomsten van het onderzoek in de juridische procedure gebruikt worden, heeft OCAP besloten dit gezamenlijke onderzoek te stoppen. Bekeken wordt of het mogelijk is een gelijkluidende opdracht alleen namens OCAP te verstrekken.

OCAP is er van overtuigd, dat de juridische confrontatie voor de betrokken tuinders veel te laat tot een oplossing zal leiden. Bovendien is OCAP ervan overtuigd dat de oplossing die te zijner tijd uit dit traject komt, zeker niet gunstiger voor de tuinders is dan de oplossing die OCAP nu voorstaat.

In de brief die OCAP ontving zegt het LTO-bestuur op andere punten met OCAP in gesprek te willen blijven. OCAP is daarover verheugd en gaat er van uit dat ook die gesprekken constructief prettig zullen zijn.

Categorieen:
Algemeen