Archief

Geen afwijkingen in veendijken

In verband met de droogte zijn extra inspecties uitgevoerd bij nagenoeg alle voor droogte gevoelige veenkades. Bij deze inspecties zijn geen afwijkingen of problemen aan de kades geconstateerd.

Dit heeft het Hoogheemraadschap van Delfland bekendgemaakt. Veen heeft de eigenschap te vervormen bij droogte waardoor er scheuren of verzakkingen kunnen ontstaan. Dit heeft invloed op de stabiliteit.

Als uit inspecties blijkt dat een kade een risico kan gaan vormen, neemt Delfland direct voorzorgsmaatregelen.

Categorieen:
Algemeen