Archief

Maassluis wijzigt bijzondere bijstand

Het college van burgemeester en wethouders van Maassluis heeft ingestemd met aanpassing van een aantal beleidsregels bijzondere bijstand per 1 juli 2010.

In de meeste gevallen gaat het om een beperkte aanpassing, maar in één geval hebben de wijzigingen grotere gevolgen; het betreft de vergoeding voor de regeling chronisch zieken en gehandicapten.

De vergoeding van 304 euro voor de voorziening voor chronisch zieken en gehandicapten wordt vanaf nu per huishouden toegekend, dus niet meer per persoon.

De uitbetaling volgt na het tonen van een bewijs van indicatie. De gemeente Maassluis heeft hiermee aansluiting gezocht bij de buurgemeenten Schiedam en Vlaardingen.

Ook heeft het college ingestemd met het laten vervallen van een aantal beleidsregels. De reden dat genoemde beleidsregels vervallen, is dat deze via andere regelingen worden vergoed.

Categorieen:
Maassluis Algemeen