Archief

PT stopt met liberaliseringsactiviteiten

Het Productschap Tuinbouw (PT) stopt haar activiteiten op het gebied van de energieliberalisering.

Het besluit betekent niet dat alle problemen met de liberalisering zijn opgelost, maar het is wel door de private belangenbehartiging verder op te pakken.

Ter ondersteuning reserveert de Energiecommissie in 2010 en 2011 wel jaarlijks een budget van 100.000 euro voor specifieke activiteiten, zoals bijvoorbeeld juridische procedures.

Het PT behoudt verder energiebelasting als aandachtsveld. Dit onderwerp heeft nauwe raakvlakken met het CO2-sectorsysteem Glastuinbouw, dat momenteel in de maak is.

Categorieen:
Algemeen