Archief

Onduidelijkheid informatie nieuwe oeververbinding

ChristenUnie Kamerlid Ernst Cramer zegt na een bezoek aan Midden-Delfland geschrokken te zijn over van de gang van zaken rond de studies naar een nieuwe westelijke oeververbinding bij Rotterdam.

De ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat doen momenteel onderzoek naar twee nieuwe oeververbindingen: de Oranjetunnel (bij Hoek van Holland) en de Blankenburgtunnel (bij Maassluis).

Volgens Cramer krijgen de betrokken gemeenten steeds op het laatste moment onvoldoende informatie. Ook lijkt het er sterk op dat de Blankenburgtunnel en de Oranjetunnel niet eerlijk met elkaar worden vergeleken zowel financieel als verkeerskundig, en qua gevolgen voor het landschap voor de lange termijn. Het Kamerlid heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan minister Eurlings.

Op woensdagavond was er echter voor Westland een openbare presentatie in het gemeentekantoor van `s-Gravenzande van 'De Projectorganisatie Rotterdam' waar uitgebreid werd ingegaan op de plannen voor de aanleg van een nieuwe oeververbinding. Wethouder Bram Meijer van de gemeente Westland heeft eerder duidelijk gemaakt dat er wat hem betreft voldoende informatie en vooronderzoek voorhanden is. Hij is goed geïnformeerd over de ontwikkelingen en de voortgang van de nieuwe oeververbindingen.