Archief

Manifestatie voor A4 met vaart

Een groot aantal instanties hebben donderdagmiddag een manifestatie gehouden voor de aanleg van de A4 met Vaart-variant. Deze variant is een tunnel van 5 kilometer door het Midden-Delfland gebied met daar boven op een vaart. De manifestatie werd gehouden op de grens Schiedam en Holy/Vlaardingen.

Volgens de initiatiefnemers is de tunnel een goed alternatief en even duur in aanleg dan het beoogde plan van demissionair Verkeersminister Camiel Eurlings. Eurlings, die na 9 juni niet meer verkiesbaar is, zegt dat het plan te laat en te duur is.

Het Hoogheemraadschap van Delfland zou in de verenigde vergadering bespreken of er vóór 11 mei een brief aan de minister van Verkeer en Waterstaat zou worden verstuurd. Met deze brief wil Delfland de rol en taak op zich wil nemen om de gekozen variant te beoordelen op inpassing in het watersysteem. Het plan van Eurlings, de IODS-variant, ligt nu ter inzage.