Archief

Geen tijdelijke locatie manege HPPC

Manege 'de Caepruiter' is voor korte termijn opzoek naar een nieuwe locatie. Vanwege de geplande woningbouw aan de Dirk van den Burgweg moet de manege waar de Hoekse paarden- en pony club HPPC is gevestigd weg.

In overleg met het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR) en de deelgemeente Hoek van Holland is er gezocht naar een tijdelijke locatie omdat de vereniging vrijwel geen middelen heeft om een nieuw terrein te kopen voor een manege. In eerste instantie had men een locatie gevonden op de hoek van de Dwarshaak en de Prins Hendrikweg, beter bekend als 'de Hoge wei'.

De betrokken partijen waren bereid om medewerking te verlenen voor een ontheffing op het bestaand bestemmingsplan en de vereniging had al een tijdelijke vergunning aangevraagd. De beoordeling van deze van deze vergunningaanvraag is door de Dienst Stedebouw en Volkshuisvesting negatief beoordeeld. Om medewerking te verlenen voor een tijdelijke locatie moet worden aangegeven waar de definitieve manege gevestigd wordt. De deelgemeente moet daarvoor de bestemming vastleggen in een bestemmingsplan. Vanwege het feit dat het dagelijks bestuur geen locatie voorhanden heeft en de vereniging het ook niet weet ontstaat er een juridisch probleem.