Archief

Groot onderzoek strijdig gebruik glastuinbouwgebied

Voor een optimale ontwikkeling van de glastuinbouw is het belangrijk dat de gronden die daarvoor bestemd zijn ook daadwerkelijk kunnen worden gebruikt. Hiervoor zijn regels opgesteld die moeten worden nageleefd.

Om die reden is de gemeente Westland gestart met de aanpak van het gebruik van gronden en gebouwen dat in strijd is met het bestemmingsplan. Op dit moment zijn 26 zaken in behandeling.

Als voorbereiding op het nieuwe bestemmingsplan voor het glastuinbouwgebied van Westland heeft er in 2006 en 2007 een inventarisatie plaatsgevonden. Door middel van luchtfoto-onderzoek zijn mogelijk strijdig gebruikte gronden en gebouwen en illegaal gebouwde bouwwerken in kaart gebracht. Ook is er veldonderzoek gedaan.

Uit de inventarisatie is gebleken dat er sprake is van zo'n 1.000 gevallen van strijdig gebruik van gronden en gebouwen. Die zaken worden nu verder onderzocht. In sommige gevallen kan de gemeente zogenaamd handhavend optreden, wat kan leiden tot sancties. Op dit moment is er een schatting van een kleine zevenhonderd gevallen. Wel is de insteek van de gemeente Westland dat via overleg oplossingen worden gezocht.

Categorieen:
Westland Algemeen