Archief

Opening gemaal Vlotwatering op 12 april

Het nieuwe gemaal in Monster aan de Vlotwatering wordt op 12 april geopend door Annemieke Nijhof, directeur-generaal Water van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het gemaal is modern en in de huisstijl van Delfland gebouwd.

Na wateroverlast in 1998 en 1999 is Delfland in 2001 begonnen met het ABC-programma (Afvoer- en BergingsCapaciteit) om het boezemsysteem te verbeteren en wateroverlast te voorkomen. Als onderdeel van dit programma zijn alle boezemgemalen aangepast en is de capaciteit uitgebreid om meer overtollig regenwater uit het gebied te kunnen pompen.

Het J.J.J.M van der Burg gemaal is in die reeks het laatste boezemgemaal dat wordt opgeleverd. Het bestaande gemaal Vlotwatering zal op termijn worden gesloopt.

Het bijzondere aan het gemaal is dat het boezemwater door twee leidingen van circa 400 meter lang met een doorsnede van 1,2 meter onder de duinen naar de zee wordt gepompt.

De voorbereiding begon eind 2006 en in het najaar van 2008 ging het werk buiten echt van start. Nu het gemaal klaar is, wordt de Vlotwatering en Monstersche Vaart verbreed, zodat een goede toestroming ontstaat.

Categorieen:
Monster Algemeen