Archief

Aanpassingen aan Poeldijkse Arckelweg

Gemeente Westland heeft deze week een start gemaakt met verkeeraanpassingen aan de Arckelweg in Poeldijk. De gemeente heeft op maandag borden geplaatst bij de oversteekplaats waar de 14-jarige scholier Sophia van der Stap op de eerste schooldag van het nieuwe jaar dodelijk verongelukte.

Opvallend is dat de maximum snelheid op de Arckelweg is verlaagd van 60 naar 50 kilometer per uur. In januari gaf de gemeentelijke voorlichter nog aan dat hier vooralsnog geen sprake van zou zijn en dat de gemeente het onderzoek van de politie wilde afwachten.

Nog voor de zomer zullen er extra aanpassingen worden gedaan waarbij er een middengeleiding zal worden geplaatst tegenover sportvereniging Verburch. Deze aanpassing was in juli 2009 al afgedwongen middels een breed ondersteunde motie van LPF, GBW & CDA. De motie vloeide voort uit een handtekeningenactie in de lokale krant De Poeldijker.

Categorieen:
Poeldijk Westland Algemeen