Archief

Bestuurswisseling voorzitter Flora Holland

Tijdens de algemene ledenvergadering op donderdag 10 december van Flora Holland in Naaldwijk, neemt de huidige bestuursvoorzitter Gerrit Ravensbergen afscheid en wordt de voorzittershamer overgegeven aan de nieuwe voorzitter Bernard Oosterom.

Ook zal er tijdens de vergadering gestemd worden over de (her)-benoeming van enkele bestuursleden en leden voor de raad van commissarissen.

Op 11 december kunnen mensen tijdens een openbare receptie in de Plantenkas van FloraHolland in Rijsburg, afscheid nemen van Gerrit Ravensbergen.

Categorieen:
NaaldwijkAlgemeen