WOS
Archief

Flinke kostenbesparing afvalstoffen M-D

Gemeente Midden-Delfland verwacht per volgend jaar flink te kunnen besparen op de kosten voor afvalinzameling en -verwerking. De contracten hiervoor lopen per 1 januari af.

Doordat de gemeente zich heeft aangesloten bij een Europese aanbesteding verwacht de gemeente in de meerjarenbegroting een besparing van 50 euro per ton te realiseren.