Archief

Raad keurt begroting 2009 goed

De raad van de gemeente Westland heeft dinsdag in een soepel verlopen vergadering de begroting voor 2009 met algemene stemmen goed gekeurd.

Voorafgaande aan de stemming hebben de diverse fracties het college nog een aantal vragen gesteld. De fractie van de VVD probeerde op het terrein van de financiën nog wel enige aanpassingen te krijgen in de plannen van het college. De ingediende moties daarover haalden echter geen meerderheid.

Bij de beraadslagingen was er niet alleen raadsbrede aandacht voor de dienstverlening, de uitreiking van de paarse krokodil zat de hele raad dwars, maar ook voor het jongerenwerk, de centrumplannen, de voorbereidingen voor de nieuwbouw van een gemeentehuis en de beveiliging via cameratoezicht. Vooral het laatste onderdeel kwam toch nog terug in de beraadslagingen, hetgeen mede kwam door de inbreng van de heer Aart de Haan, die aan het begin van de vergadering bij het agendapunt Spreekrecht voor burgers namens de winkeliers in Naaldwijk zijn zorg had uitgesproken over de lange periode die nodig blijkt te zijn om de beveiliging adequaat aan te kunnen pakken.

De raad van de gemeente Westland sprak ook de zorgen uit over de inmiddels wereldwijde financiële problemen. Wethouder Theo Duijvestijn was en is zich daarvan terdege bewust en zegde de raad toe daar alert op te zijn en daar waar nodig de raad tijdig op de hoogte te brengen van nieuwe ontwikkelingen binnen onze gemeente.