Archief

Kwijtschelding belastingen

De fractie van Progressief Westland heeft schriftelijke vragen gesteld over het Inlichtingenbureau.

Deze stichting kan sinds kort ook toetsen of iemand opnieuw in aanmerking komt voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Dit zou minder administratieve rompslomp voor burgers, snellere afhandeling en goed gebruik van inkomendsondersteunende maatregelen veroorzaken.

Nu wil de fractie weten of het college op de hoogte is van deze regeling en of de gemeente hier gebruik van maakt.

Categorieen:
Westland Algemeen