Archief

Balansventilatie woningen Maassluis

De fractie van PvdA Maassluis heeft naar aanleiding van een uitzending van Zembla schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de toepassing van balansventilatie in woningen.

In de uitzending van Zembla kwam naar voren dat balansventilatie slecht zou zijn voor de gezondheid.

In Maassluis is bij ongeveer 340 bestaande woningen balansventilatie toegepast. Het betreft hier echter niet hetzelfde systeem als waarover Zembla rappoteerde. Bij de woningen die momenteel in aanbouw zijn wordt geen balansventilatie toegepast. De gemeente Maassluis uit dan ook geen zorgen over de gezondheid van bewoners met een balansventilatie.

Het is bij de gemeente niet bekend dat er sprake is van toegenomen gezondheidsklachten van bewoner van deze woningen. Zodra er aanleiding voor is, is de gemeente wel bereid om daar onderzoek naar te laten doen.

Categorieen:
Maassluis Algemeen