Archief

Nieuwe combinatie teeltsysteem

Uit onderzoek van Wageningen UR Glastuinbouw, is gebleken dat het telen van komkommer aan de hogedraad in combinatie met een geconditioneerde teeltruimte, wel de potentie van een hogere productie heeft, maar ook tegen praktische problemen aanloopt. Het optimaliseren van het klimaat blijkt een struikelblok, waardoor de resultaten zullen tegenvallen.

In Bleijswijk is, in opdracht van het Productschap Tuinbouw (PT), onderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden om de productie en kwaliteit van komkommers te optimaliseren. Verbeteringen van de teeltresultaten bij deze vruchtgroente zijn van grote betekenis voor de komkommerteelt.

Doordat in het huidige teeltsysteem de kosten maar blijven stijgen, vooral door de toenemende energieprijzen, wordt gezocht naar oplossingen. Menig bedrijf is al in financiƫle moeilijkheden gekomen. Door enerzijds het klimaat te verbeteren en anderzijds de meerwaarde van het hogedraadsysteem met elkaar te verbinden, moet het mogelijk zijn de productie en kwaliteit van de komkommers te verhogen.

Een productie van zo'n 210 stuks per vierkante meter blijkt mogelijk te zijn. Het betrof in dit geval een teeltperiode van begin februari tot begin november.

Categorieen:
Algemeen