Archief

Onderscheiding voor Teelen

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mevrouw G. Verburg heeft woensdagavond een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Jacques Teelen voormalig directeur van bloemenveiling FloraHolland. Hij ontvangt de onderscheiding behorende bij Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Teelen was vanaf 1990 algemeen directeur van achtereenvolgens Bloemenveiling Westland, Bloemenveiling Holland en Bloemenveiling FloraHolland. In die functie is hij van grote betekenis geweest voor de sierteeltsector, de glastuinbouwsector en de Nederlandse economie.

Ook vervulde hij vele nevenfuncties. Daarnaast is hij ook op maatschappelijk gebied bijzonder betrokken en actief. Zo was hij een van de initiatiefnemers van de Pre Ride For the Roses

Categorieen:
Westland Algemeen