Archief

WMO ondertekening in MD

In Midden-Delfland is donderdag het convenant WMO clientenraad ondertekend. De relatie tussen gemeente en Wmo-cliëntenraad is vastgelegd in dit convenant.

Met de komst van de Wmo per 1 januari 2007, is de gemeente verantwoordelijk geworden voor de uitvoering van een aantal taken op het gebied van welzijn, gezondheid, voorzieningen voor gehandicapten en thuishulp.

Op 3 oktober 2007 is in Midden-Delfland de Wmo-cliëntenraad geïnstalleerd. De cliëntenraad bestaat uit gebruikers van de Wmo-voorzieningen en uit vertegenwoordigers van de Wmo-belangenorganisaties in Midden-Delfland en houdt zich bezig met het brede veld van de Wmo.

De raad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het college van burgemeester en wethouders over zaken als individuele verstrekkingen, toegankelijkheid en geestelijke gezondheidszorg. Ook zal het college van burgemeester en wethouders de Wmo-cliëntenraad raadplegen over het te ontwikkelen beleid.